Rolf

2018-02-09T12:08:34+00:00

Rolf Rolf är mitt alter ego och ett ganska kul manér helt utan eftertanke eller tillbakahållen intellektuell bearbetning. Rakt på. Rakt fram.