exempel-animationer 2017-05-08T09:10:07+00:00

Årets samhällsinvesteringar

Årets samhällsinvesteringar

Totalt 201 anställda i koncernen

Nettoomsättning per affärsområde

Undviken och tillförd klimatpåverkan

Totalt 201 anställda i koncernen

Leveranssäkerhet i elnätet

Elförsäljning företag

Försäljning av tjänster

Täckningsgrad fiber 100 Mbit, Luleå

* ej anslutna kunder som ligger inom utbyggt område och kan ansluta sig med normal anslutningstid och anslutningsavgift.

Fördelning energislag fjärrvärmen i Luleå

Investeringar Luleå Energi-koncernen